Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser förvärva Fanar, en polsk tillverkare av runda verktyg

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det polska bolaget Fabryka Narzędzi FANAR S.A. (Fanar), en tillverkare av runda verktyg. Verksamheten kommer att rapporteras i Seco, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

− Vi fortsätter att exekvera på vår tillväxtstrategi och detta förvärv är ytterligare ett steg för att stärka vårt erbjudande inom runda verktyg, säger Stefan Widing VD och koncernchef för Sandvik.

Förvärvet förbättrar Secos produkterbjudande inom tappar och applikationer inom gängning, och stärker närvaron i Polen och den växande marknaden för runda verktyg.

− Jag är mycket nöjd med att vi träffat avtal om att förvärva Fanar, det kommer att förbättra vår närvaro på den viktiga polska marknaden och stärka vår exponering mot våra prioriterade segment, säger Nadine Crauwels, chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions.

Fanar, som bildades 1966, har huvudkontor utanför Warzawa och 230 anställda. Under 2020 hade Fanar intäkter om cirka 175 miljoner kronor. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer att vara begränsad. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Stockholm, 15 juli, 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef , tel. 070-721 10 08

Sandvik avser förvärva Fanar, en polsk tillverkare av runda verktyg (PDF)