Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Andra kvartalet 2021

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 857 miljoner kronor (18 971)
 • Organisk tillväxt, 43 % (-23,0)
 • Intäkter 23 460 miljoner kronor (20 230)
 • Organisk tillväxt, 22 % (-20,0)
 • Rörelseresultat 4 754 miljoner kronor (1 508)
 • Rörelsemarginal 20,3 % (7,5)
 • Justerat rörelseresultat 4 469 miljoner kronor (2 837)
 • Justerad rörelsemarginal 19,1 % (14,0)
 • Justerat resultat efter finansiella poster 4 372 miljoner kronor (2 858)
 • Periodens resultat 3 514 miljoner kronor (1 098)
 • Justerat resultat för perioden 3 374 miljoner kronor (2 165)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,80 kronor (0,88)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 2,69 kronor (1,73)
 • Fritt operativt kassaflöde 3 088 miljoner kronor (2 531)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 079 060 87 17 (Emelie Alm).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 16 juli 2021 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/se/investerare

Stockholm den 16 juli 2021

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 2 MB)