Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik erhöll order på batteridrivna gruvfordon om totalt SEK 140 miljoner i juni

Sandvik erhöll order på batteridrivna elfordon (BEV) för gruvindustrin om totalt runt 140 miljoner SEK i juni, vilket var Sandviks högsta orderingång på BEVs för gruvindustrin någonsin för en enskild månad. Dessutom har också åtaganden för BaaS-kontrakt (batteri som tjänst) säkrats.

Samtliga BEV-order har lagts av gruvkunder i Kanada, och inkluderade sju Sandvik Z50 underjordsgruvtruckar, med 50 ton i kapacitet, och två Sandvik LH518B-lastare, med 18 ton i kapacitet. Den starka orderutvecklingen kommer efter framgångsrika tester hos kunder, där Sandviks BEVs uppfyllt de strikta prestationskrav som satts upp.

“Det gläder mig att se det stora kundintresset för vårt batteridrivna erbjudande, och dessa order understödjer industrins åtaganden mot en mer hållbar framtid inom gruvsektorn”, säger Henrik Ager, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

Stockholm, 30 juni 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef , tel. 070-721 10 08

Sandvik erhöll order på batteridrivna gruvfordon om totalt SEK 140 miljoner i juni (PDF)