Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Innovatörerna bakom medicinsk tråd belönas med Wilhelm Haglund- medaljen

Utvecklingen av medicintråden Exera® ledde till att ”Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare” 2021 tilldelades Gary Davies, Tim Tacionis, och Gene Kleinschmit från affärsenheten Medical inom Sandvik Materials Technology. Vinnarna presenterades i samband med ett aktieägarevent online den 26 april.

Gary Davies, Tim Tacionis och Gene Kleinschmit har blivit belönade med ”Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare” för utvecklingen av Exera® tråd för medicinska tillämpningar.

– Att få Wilhelm Haglund-priset för innovation är en stor ära för alla oss här i Palm Coast. Det går inte bara till oss tre utan till hela teamet, säger Gene Kleinschmit.

Den ultrafina tråden och trådkomponenterna används inom medicintekniska enheter med höga prestandakrav som pacemakers, glukosmätare eller djup hjärnstimulering. De avancerade och innovativa tekniska lösningarna har utvecklats i entreprenöriell anda vid produktionsenheten i Palm Coast, Florida och i nära samarbete med kunder, vilket ger produkterna konkurrensfördelar.

Det har möjliggjort unika lösningar som används i nya applikationer i den medicinska industrin och har skapat affärsmässig framgång för produkter märkta med varumärket Exera®, med mycket hög försäljningstillväxt och god lönsamhet.

– Jag brukar säga när det gäller innovation att det är en sak att ha en idé och en helt annan att på riktigt genomföra den”, säger Gary Davies. ”Här har vi kunnat överföra dessa finurliga innovationer till det medicintekniska området och sett till att växa vår verksamhet.