Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 847 miljoner kronor (25 356)
 • Organisk tillväxt, 12,2 % (-11,0)
 • Intäkter 21 691 miljoner kronor (23 620)
 • Organisk tillväxt, 1,0 % (-7,5)
 • Rörelseresultat 4 256 miljoner kronor (2 762)
 • Rörelsemarginal 19,6 % (11,6)
 • Justerat rörelseresultat 4 170 miljoner kronor (3 728)
 • Justerad rörelsemarginal 19,2 % (15,8)
 • Justerat resultat efter finansiella poster 3 900 miljoner kronor (3 311)
 • Periodens resultat 3 185 miljoner kronor (1 835)
 • Justerat resultat för perioden 3 093 miljoner kronor (2 674)
 • Vinst per aktie efter utspädning 2,53 kronor (1,46)
 • Justerad vinst per aktie efter utspädning 2,46 kronor (2,13)
 • Fritt operativt kassaflöde 2 946 miljoner kronor (3 176)

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 079 060 87 17 (Emelie Alm).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 20 april 2021 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 20 april 2021

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.5 MB)