Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik publicerar historiska siffror för Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions

Den 16 oktober 2020 annonserade Sandvik om beslutet att etablera ett nytt affärsområde: Sandvik Rock Processing Solutions (SRP), bestående av divisionen Crushing and Screening, som tidigare var en del av Sandvik Mining and Rock Technology. Samtidigt annonserades även att Sandvik Mining and Rock Technology byter namn till Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR). Den nya strukturen trädde i kraft den 1 januari 2021.

Sandvik Mining and Rock Solutions, MSEK
KV12020 KV22020 KV32020 KV42020 Helår2020
Orderingång 8 598 8 400 8 519 9 314 34 832
Organisk tillväxt, orderingång, % -7 -7 4 17 1
Intäkter 8 244 7 899 8 399 9 031 33 572
varav eftermarknad, % 65 62 60 58 61
varav utrustning, % 35 38 40 42 39
Organisk tillväxt, intäkter, % -2 -11 -1 -1 -4
Rörelseresultat 1 453 934 1 820 2 192 6 400
% av intäkter 17,6 11,8 21,7 24,3 19,1
Justerat rörelseresultat* 1 453 1 601 1 820 2 011 6 885
% av intäkter 17,6 20,3 21,7 22,3 20,5
Rörelsekapital, % 31,3 33,5 30,8 25,7 29,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 25,5 16,7 32,9 41,7 29,2
Antal anställda 12 440 11 741 11 972 12 442 12 442

*Justerat för jämförelsestörande poster

Sandvik Rock Processing Solutions, MSEK
KV12020 KV22020 KV32020 KV42020 Helår2020
Orderingång 1 973 1 373 1 614 1 612 6 571
Organisk tillväxt, orderingång, % -15 -23 -3 1 -11
Intäkter 1 531 1 590 1 536 1 802 6 459
varav eftermarknad, % 56 49 54 50 52
varav utrustning, % 44 51 46 50 48
Organisk tillväxt, intäkter, % -15 -16 -6 0 -9
Rörelseresultat 208 232 263 288 990
% av intäkter 13,6 14,6 17,1 16,0 15,3
Justerat rörelseresultat* 208 232 263 335 1 038
% av intäkter 13,6 14,6 17,1 18,6 16,1
Rörelsekapital, % 23,9 22,7 22,1 16,7 20,9
Avkastning på sysselsatt kapital 17,6 19,8 23,5 26,9 21,9
Antal anställda 1 797 1 636 1 690 1 736 1 736

*Justerat för jämförelsestörande poster

Stockholm, 17 mars 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, Vice President Investor Relations, tel. 070 782 6374 eller Johannes Hellström, Press and Media Relations Manager, tel. 079 098 2670

Sandvik publicerar historiska siffror för Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions (PDF)