Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovsning 2020

Sandvik AB:s årsredovisning 2020 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats https://www.annualreport.sandvik/se/2020

Årsredovisningen har tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig och kan beställas på home.sandvik/investerare
Stockholm, 18 mars 2021
Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021 kl 10:00.

För ytterligare information kontakta Johannes Hellström, Presschef, Sandvik AB, tel. +46 79 098 2670, email: johannes.hellstrom@sandvik.com, eller Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel. +46 70 782 63 74, email: louise.tjeder@sandvik.com

Sandvik AB Årsredovsning 2020 (PDF)