Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet 2020

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 22 051 miljoner kronor
 • Intäkter 22 408 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 487 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,6 %
 • Justerat rörelseresultat 4 505 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 20,1 %
 • Resultat före skatt 3 407 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 424 miljoner kronor
 • Periodens resultat 2 633 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,10 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,68 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 228 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Rörelseresultat -13 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 22 052 miljoner kronor
 • Intäkter 22 412 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 474 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,5 %
 • Justerat rörelseresultat 4 492 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 20,0%
 • Periodens resultat 2 621 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,09 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,67 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 227 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 070 782 63 74 (Louise Tjeder) eller 079 060 87 17 (Emelie Alm).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 januari 2021 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 21 januari 2021

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing
Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten (PDF)