Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ger uppdatering kring besparingsåtgärder

Som tidigare meddelats initierade Sandvik åtgärder inom hela koncernen för att mildra effekterna från covid-19-pandemin, med aktiviteter som ger besparingar på både kort och lång sikt. Sandvik ger idag en statusuppdatering avseende de långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärderna relaterade till 2021 programmet.

Utöver de mer kortsiktiga åtgärderna som vidtogs i samband med spridningen av covid-19 initierade Sandvik även mer långsiktiga initiativ. Besparingarna från dessa långsiktiga åtgärder uppskattas, som tidigare kommunicerats, uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor där majoriteten ger effekt under 2021. Tidigare bedömda kostnader uppgick till 2,3 miljarder kronor.

Den slutgiltiga bedömningen av kostnaden uppgår till 2,8 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder påverkade rörelseresultatet det första och andra kvartalet 2020 och återstående 1,1 miljarder kommer att påverka det fjärde kvartalet 2020. Kostnaderna rapporteras som jämförelsestörande poster. Den högre kostnaden beror på att vi skiftat över mot mer strukturella åtgärder än vad som planerades initialt. Dessa inkluderar bland annat konsolidering- och nedstängning av produktionsenheter samt organisationsförändringar med personalneddragningar som följd.

- Besparingsåtgärderna utvecklas enligt plan och stödjer vår ambition att vara motståndskraftiga genom en affärscykel och är en del av vårt pågående effektiviseringsarbete, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Fördelningen av totala kostnaderna och besparingarna för programmet (som initierades 2020 och medför besparingseffekter med start 2021) per affärsområde är enligt följande:

MSEK SMRT SMM SMT Common Total
Kostnader 550 1 540 500 180 2 770
Besparingar 125 675 500 45 1 345

Cirka 700 miljoner kronor av de 2,8 miljarder kronorna är hänförligt till nedskrivningar, medan resterande kostnad om 2,1 miljarder till stor del är relaterat till personalneddragningar om cirka 1 800 medarbetare och därmed kassaflödespåverkande.

Stockholm, 21 december 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 64 75 eller Edvard Bergström, chef för externkommunikation och produktion, tel. 070-993 83 11.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.