Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser förvärva marknadsledaren inom säkerhetssystem under jord, DSI Underground

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva DSI Underground, den ledande globala markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift. Bolaget kommer att bli en del av affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.

- Den här affären är ett viktigt steg i vår tillväxtambition. DSI Underground:s expertis inom säkerhet och produktivitet under jord och deras geografiska räckvidd stärker ytterligare vår världsledande marknadsposition inom gruvdrift, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

DSI Underground är närvarande i 70 länder och har 22 produktionsenheter nära sina slutkunder. Produkterbjudandet inkluderar bergbultar, ankare och infästningslösningar.

- Med världens mest omfattande erbjudande inom markstöd- och bergförstärkning, kompletterar DSI Underground:s produktutbud vårt befintliga erbjudande och tillåter oss leverera större värde och förbättrad säkerhet till våra kunder. Avtalet ger DSI Underground tillgång till Sandviks betydande forskning och utveckling, globala service- och försäljningsnätverk samtidigt som det kompletterar Sandviks växande eftermarknadsaffär och stärker vår ledande position inom tunnel- och gruvdrift under jord, säger Henrik Ager, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

DSI Underground har cirka 2 000 anställda. Försäljningen för 2020 förväntas uppgå till 518 miljoner euro (exkluderat de fyra joint ventures som ingår i förvärvet) med en rörelsemarginal som till viss del är utspädande för Sandvik Mining and Rock Solutions marginal. Priset uppgår till cirka 943 miljoner euro på en kontant och skuldfri basis. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer vara något positiv.

Förvärvet förväntas slutföras under mitten av 2021 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Telefonkonferens

Med anledning av det avsedda förvärvet äger en telefonkonferens rum den 28 december 2020 klockan 13.30 för analytiker, investerare och finansiell media. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Sandviks hemsida home.sandvik när telefonkonferensen startar.

Telefonnummer för konferensen:

Sverige: +46 8 505 629 59

UK: +44 207 750 99 05

USA: +1 631 886 53 78

Kod till konferensen: 764591#

Stockholm, 24 december 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Edvard Bergström, chef för externkommunikation och produktion, tel. 070-993 83 11.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 december 2020 cirka kl. 15.30.