Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Besök Sandviks virtuella kapitalmarknadsdag

Sandvik höll den 3 november en virtuell kapitalmarknadsdag där huvudsakliga fokusområden och skiftet mot tillväxt presenterades. Nu finns presentationerna tillgängliga online.

Under kapitalmarknadsdagen presenterade Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef, samt Tomas Eliasson, ekonomi- och finanschef för Sandvik, hur Sandvik kan tillvarata möjligheter för att driva tillväxt framöver. De bekräftade också att den övergripande strategin och de finansiella målen kvarstår.

– De senaste åren har vi fokuserat på stabilitet före tillväxt, samt att stärka vår förmåga att snabbt anpassa oss till förändrade marknadsvillkor, vilket resulterat i ett starkt bolag med en bra grund. Jag är nöjd med att kunna meddela att vi nu skiftar över mot tillväxt, och att vi med vår nya organisationsstruktur kan ta till vara på de intressanta möjligheterna som finns framför oss, sa Stefan Widing.

Presentationer och fördjupande förklararingar kring vägen framåt och kring tillväxtambitionerna gavs även av affärsområdescheferna under dagen.

Alla presentationer (på engelska) finns nu tillgängliga på sidan för kapitalmarknadsdagen.