Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bildar nytt affärsområde – Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik har beslutat att bilda ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions (SRP), med start 1 januari 2021. Det nya affärsområdet kommer att utgöras av den befintliga divisionen Crushing and Screening, som idag är en del av affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology.

Anledningen till denna strukturella förändring är att ytterligare accelerera lönsam tillväxt inom kross och sortering, baserat på att Crushing and Screening adresserar andra delar av värdekedjan och möter annan konkurrens än övriga divisioner inom Sandvik Mining and Rock Technology.

Sandvik är marknadsledande inom kross och sortering och vår division Crushing and Screening presterar väl, med spännande tillväxtmöjligheter. Verksamheten drivs redan idag förhållandevis oberoende från övriga Sandvik Mining and Rock Technology, med egen tillverkning, eftermarknad och inköp. Genom att Rock Processing Solutions blir ett affärsområde ökar vi transparensen och tillväxtambitionerna inom detta område, säger Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing.

Sandvik utser samtidigt Anders Svensson, chef för divisionen Crushing and Screening sedan 2016, till chef för affärsområdet Sandvik Rock Processing Solutions och ny medlem av Sandviks koncernledning från 1 januari 2021. Anders Svenson började på Sandvik 2008 och innan nuvarande roll har han haft flera olika chefspositioner på Sandvik och på Metso Minerals.

Verksamheten inom Crushing and Screening hade, som en division inom Sandvik Mining and Rock Technology, intäkter på omkring 7,4 miljarder kronor och 15,9 % i rörelsemarginal under 2019, med omkring 2 000 anställda.

Affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology kommer att fortsätta ledas av Henrik Ager och byter från 1 januari 2021 namn till Sandvik Mining and Rock Solutions (SMR).

Ytterligare detaljer kommer att ges i samband med presentationerna på Sandviks kommande kapitalmarknadsdag den 3 november 2020 och proforma siffror för båda affärsområdena kommer att presenteras före rapporten för det första kvartalet 2021.

Stockholm, 16 oktober 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Emelie Alm, investerarrelationer, tel. 079 060 8717 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.