Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser förvärva mjukvarubolaget CGTech

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget CGTech, en ledande leverantör av mjukvara för simulering, verifiering och optimering av numerisk kontrollkod (NC/CNC). Produkterbjudandet innefattar VERICUT®, en mjukvara för maskinsimulering och optimering, som är CAM-oberoende, oberoende av specifika maskin- och skärverktyg samt fungerar både fristående och i samverkan med de största CAM-leverantörerna. Bolaget kommer att redovisas i Sandvik Coromant, en division inom Sandvik Machining Solutions.

Förvärvet ligger i linje med vår strategi att växa organiskt och genom förvärv inom industri 4.0 med specifikt fokus på mjukvarulösningar nära maskinbearbetning, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Kombinationen av Sandvik Coromant och CGTech breddar koncernens kompetens inom machining intelligence, stärker mjukvaruerbjudandet och förbättrar närvaron inom viktiga områden i kundvärdekedjan.

Det är spännande att vi nu har möjligheten att stärka vårt erbjudande genom CGTech. Detta kommer inte bara att stärka vår ledande globala marknadsposition, utan även innebära att vi tar ett stort steg mot att kunna erbjuda fullskaliga lösningar för maskinbearbetning, vilket avsevärt reducerar svinnet i våra kunders bredare värdekedja, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Machining Solutions.

CGTech är baserat i Kalifornien, USA, och har cirka 180 anställda. 2019 uppgick försäljningen till cirka 470 miljoner kronor, med en något utspädande EBIT-marginal för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer inledningsvis att vara neutral.

Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020 och förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Telefonkonferens

Med anledning av det avsedda förvärvet äger en telefonkonferens rum den 20 oktober 2020 klockan 16.00 för analytiker, investerare och finansiell media. Det går även att lyssna på telefonkonferensen direkt på Sandviks hemsida home.sandvik där även telefonnummer och presentationsmaterial finns tillgängliga.

Telefonkonferens:

Sverige: +46 8 566 426 93

UK: +44 333 300 9031

US: +1 833 526 8381

Stockholm, 19 oktober 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Emelie Alm, investerarrelationer, tel. 079 060 8717 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.