Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 909 miljoner kronor
 • Intäkter 20 145 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 459 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 17,2 %
 • Justerat rörelseresultat 3 493 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,3 %
 • Resultat före skatt 3 988 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 3 436 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,54 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,09 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 845 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljon kronor
 • Intäkter 0 miljon kronor
 • Rörelseresultat -3 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 19 909 miljoner kronor
 • Intäkter 20 146 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 456 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 17,2 %
 • Justerat rörelseresultat 3 491 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,3 %
 • Resultat före skatt 3 986 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,54 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,09 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 840 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, +46 79 060 87 17 (Emelie Alm).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 16 oktober 2020 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 16 oktober 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 6 MB)