Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 909 miljoner kronor
 • Intäkter 20 145 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 459 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 17,2 %
 • Justerat rörelseresultat 3 493 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,3 %
 • Resultat före skatt 3 988 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 3 436 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,54 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,09 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 845 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljon kronor
 • Intäkter 0 miljon kronor
 • Rörelseresultat -3 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 19 909 miljoner kronor
 • Intäkter 20 146 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 456 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 17,2 %
 • Justerat rörelseresultat 3 491 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,3 %
 • Resultat före skatt 3 986 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,54 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,09 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 840 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, +46 79 060 87 17 (Emelie Alm).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 16 oktober 2020 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 16 oktober 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 6 MB)