Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bekräftas i hållbarhetsindex

Sandvik fortsätter att ingå i det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good efter halvårsöversynen 2020. Indexet mäter hur företag över hela världen presterar inom miljöområdet, socialt ansvar och bolagsstyrning. Sandvik har ingått i indexet 16 år i rad.

– Detta är ytterligare ett positivt bevis på att våra kontinuerliga åtgärder för att utveckla hållbarhet i våra produkter, tjänster och i vår egen verksamhet ger resultat, säger Håkan Sundström, tillförordnad chef för Hållbara Affärer inom Sandvik.

Logo_Screen_RGB_FTSE4Good.jpg

Om FTSE4Good

Indexserien FTSE4Good lanserades 2001 som ett verktyg för bedömningar för hållbarhetsinvesterare. Syftet är att identifiera företag som uppfyller globala hållbarhetskrav. Kriterierna för FTSE4Good tillämpas i FTSE4Good Developed Series index som täcker 23 utvecklade länder och 20 tillväxtländer. Kriterierna baseras på en omfattande marknadsundersökning och godkänns av en oberoende expertkommitté.

Gå till webbplatsen för FTSE4good