Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför avyttring av minoritetsägande i Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac)

Sandvik Machining Solutions har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av minoritetsägandet om 10% i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005. Minoritetsposten har avyttrats till Xiamen Tungsten Co., Ltd., som är majoritetsägare i Gesac.

Köpeskillingen motsvarar cirka 0,7 miljarder kronor (CNY 0,49 miljarder), baserat på nuvarande valutakurser och en kapitalvinst om cirka 0,6 miljarder kronor kommer att rapporteras i Sandviks finansnetto i tredje kvartalet 2020.

Stockholm, 15 juli 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Anna Vilogorac, investerarrelationer, tel. 070 616 50 19 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.