Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 18 971 miljoner kronor
 • Intäkter 20 230 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 508 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 7,5 %
 • Justerat rörelseresultat 2 837 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 14,0 %
 • Resultat före skatt 1 528 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 2 858 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 0,88 kronor
 • Justerad vinst per aktie 1,73 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 880 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljon kronor
 • Intäkter -1 miljon kronor
 • Rörelseresultat -4 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 18 971 miljoner kronor
 • Intäkter 20 229 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 504 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 7,4 %
 • Justerat rörelseresultat 2 833 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 14,0 %
 • Resultat före skatt 1 524 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 2 854 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 0,88 kronor
 • Justerad vinst per aktie 1,73 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 825 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 16 juli 2020 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 16 juli 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.1 MB)