Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avyttrar minoritetsägande i Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac)

Sandvik Machining Solutions avyttrar sitt minoritetsägande om 10% i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005 för att säkra tillgången på wolfram. Sedan dess har Sandvik Machining Solutions expanderat sin kapacitet vad gäller återvinning av vändskär samt förvärvat Wolfram Bergbau und Hütten år 2009, en världsledande leverantör av wolframpulver.

Minoritetsposten säljs till Xiamen Tungsten Co., Ltd., som är majoritetsägare i Gesac. Köpeskillingen motsvarar cirka 0,7 miljarder kronor (CNY 0,49 miljarder), baserat på nuvarande valutakurser och vid slutförandet av affären kommer en kapitalvinst om 0,6 miljarder kronor att rapporteras i Sandviks finansnetto. Slutförandet av avyttringen förväntas ske under sommaren 2020.

Stockholm, 13 maj 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.