Göran Björkman ny ordförande för Industriarbetsgivarna

Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology, har valts till ny ordförande för arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna.

Goran-Bjorkman-270x293.jpg– Jag ser fram emot detta uppdrag och att driva Industriarbetsgivarnas intressen som ett led i att stärka industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga i Sverige, säger Göran Björkman.

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. De företräder nära 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Göran Björkman tillträder som ny ordförande i en tid som präglas av både utmaningar och möjligheter. Tillväxten avtar, samhällskonsekvenserna av coronapandemin är omfattande och såväl den svenska som den globala ekonomin befinner sig i ett allvarligt läge.

– Det är avgörande att industrin får rätt förutsättningar att fortsätta vara en stark motor i den svenska ekonomin. Svensk industri behöver kostnadskontroll och långsiktiga spelregler. Stabila och långa planeringshorisonter är nödvändiga för industrins kapitalintensiva investeringar, säger Göran Björkman.

Gå till webbplatsen för Industriarbetsgivarna