Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kraftsamling för att bekämpa covid-19

Det är brist på skyddsutrustning inom vården och många företag och organisationer gör insatser för att hjälpa till. Inom Sandvik pågår flera aktiviteter i kampen mot pandemin covid-19.

Just nu bidrar flera av Sandviks divisioner med att förse sjukhus och äldreboenden med olika typer av skyddande utrustning, bland annat genom att 3D-printa hållare för ansiktsskydd.

Vid Sandviks enhet för tillverkning av precisionstråd i Palm Coast, Florida, jobbar medarbetare dubbla skift för att kunna möta det ökade behovet av tråd som används för tillverkning av respiratorer.

Läs artikeln om hur Sandvik stöttar i kampen mot covid-19 (på engelska)