Delårsrapport första kvartalet 2020

Första kvartalet 2020

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 356 miljoner kronor
 • Intäkter 23 620 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 762 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,7 %
 • Justerat rörelseresultat 3 728 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,8 %
 • Resultat före skatt 2 346 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 3 311 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,47 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,14 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 815 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljon kronor
 • Intäkter 2 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -12 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 356 miljoner kronor
 • Intäkter 23 623 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 750 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,6 %
 • Justerat rörelseresultat 3 716 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,7 %
 • Resultat före skatt 2 334 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 3 300 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,46 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,13 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 808 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En telefonkonferens kommer att hållas den 20 april 2020 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 20 april 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 3 MB)