Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2020

Första kvartalet 2020

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 356 miljoner kronor
 • Intäkter 23 620 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 762 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,7 %
 • Justerat rörelseresultat 3 728 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,8 %
 • Resultat före skatt 2 346 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 3 311 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,47 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,14 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 815 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljon kronor
 • Intäkter 2 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -12 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 356 miljoner kronor
 • Intäkter 23 623 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 750 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,6 %
 • Justerat rörelseresultat 3 716 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,7 %
 • Resultat före skatt 2 334 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 3 300 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,46 kronor
 • Justerad vinst per aktie 2,13 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 808 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En telefonkonferens kommer att hållas den 20 april 2020 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 20 april 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 3 MB)