Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ger uppdatering kring påverkan från coronaviruset, aviserar besparingsåtgärder samt ett nytt utdelningsförslag

Affärsutvecklingen under januari och februari har på de flesta marknader varit i linje med Sandviks förväntan, med undantag för Kina där verksamheterna hölls stängda en extra vecka under det kinesiska nyåret till följd av situationen med coronaviruset. Våra verksamheter i Kina är nu igång igen och närmar sig normal kapacitet.

Under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat på många andra håll i världen. De flesta produktionsenheter i Sandvikkoncernen har kunnat fortsätta sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Italien, Indien och delvis även i andra regioner.

Även om Sandvik för närvarande bedömer att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, har Sandvik identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset.

Sandvik har därför initierat åtgärder som kommer att vidtas inom hela koncernen och som ger besparingar på både kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på aktiviteter som ger snabb effekt, som arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter samt generella kostnadsbesparingar.

Strukturella förändringar och personalreduceringar för att anpassa oss till förändrade marknadsförutsättningar även i ett längre perspektiv kommer också att utvärderas.

− Situationen med coronaviruset har eskalerat runt om i världen och vi måste anpassa oss till denna dramatiska förändring i de globala marknadsförhållandena. Divisioner inom alla våra tre affärsområden vidtar snabba åtgärder för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner och skydda vårt företag, säger Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing.

Tillfälliga kortsiktiga åtgärder som primärt är relaterade till arbetstidsförkortningar kommer att generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020. Vi initierar också långsiktiga strukturella åtgärder, vilka uppskattas leda till kostnader på cirka 1,4 miljarder kronor. Dessa kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i rörelseresultatet under andra kvartalet 2020 och merparten påverkar kassaflödet. Besparingar på cirka 0,9 miljarder kronor från dessa långsiktiga strukturella åtgärder når full årstakt i slutet av 2021.

Arbetstidsförkortningar kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på lönenivån för många anställda. Medlemmarna i Sandviks koncernledning har därför beslutat att sänka sina löner med 10 procent under denna period.

Till följd av nuvarande instabila marknadsläge, och som en försiktighetsåtgärd, är förslaget från Sandviks styrelse att årsstämman fattar beslut om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från det tidigare förslaget om 4,50 kronor per aktie. Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1,50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta.

Stockholm, 26 mars 2020
Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 cirka kl. 08.00.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.