Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovisning 2019

Sandvik AB:s årsredovisning 2019 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats www.annualreport.sandvik/se.

Årsredovisningen har tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig och kan beställas på home.sandvik/investerare

Stockholm den 13 mars 2020
Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2020 kl 10:00.

För ytterligare information kontakta Martin Blomgren, Presschef, Sandvik AB, tel. +46 705 77 0549, email: martin.blomgren@sandvik.com, eller Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel. 08 456 1494, email: ann-sofie.nordh@sandvik.com