Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin och Helena Stjernholm samt nyval av Kai Wärn och Stefan Widing. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

Kai Wärn är för närvarande verkställande direktör för Husqvarna AB och ledamot av styrelsen i Husqvarna AB och AB Electrolux. Han är också styrelseordförande i Electrolux Professional AB. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Stefan Widing tillträder som verkställande direktör och koncernchef för Sandvik den 1 februari 2020, efter flera ledande positioner inom Assa Abloy.

Det noteras att Björn Rosengren lämnar Sandviks styrelse i samband med att han slutar som verkställande direktör den 31 januari 2020. Lars Westerberg har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB. Stämman kommer att hållas den 28 april 2020 på Göransson Arena i Sandviken.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Hans Sterte (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande, tel. 08-463 06 15.

Stockholm den 29 januari 2020

Sandvik AB