Delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 179 miljoner kronor
 • Intäkter 26 583 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 744 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 2,8 %
 • Justerat rörelseresultat 5 066 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 19,1 %
 • Resultat före skatt 471 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 792 miljoner kronor
 • Vinst per aktie -0,06 kronor
 • Justerad vinst per aktie 3,21 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 826 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 1 miljon kronor
 • Intäkter 15 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -61 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 179 miljoner kronor
 • Intäkter 26 598 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 684 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 2,6 %
 • Justerat rörelseresultat 5 005 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,8 %
 • Resultat före skatt 409 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 731 miljoner kronor
 • Vinst per aktie -0,11 kronor
 • Justerad vinst per aktie 3,16 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 768 miljoner kronor
 • Föreslagen utdelning per aktie 4,50 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 januari 2020 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 21 januari 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 542 kB)