Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 179 miljoner kronor
 • Intäkter 26 583 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 744 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 2,8 %
 • Justerat rörelseresultat 5 066 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 19,1 %
 • Resultat före skatt 471 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 792 miljoner kronor
 • Vinst per aktie -0,06 kronor
 • Justerad vinst per aktie 3,21 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 826 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 1 miljon kronor
 • Intäkter 15 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -61 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 179 miljoner kronor
 • Intäkter 26 598 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 684 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 2,6 %
 • Justerat rörelseresultat 5 005 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,8 %
 • Resultat före skatt 409 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 731 miljoner kronor
 • Vinst per aktie -0,11 kronor
 • Justerad vinst per aktie 3,16 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 768 miljoner kronor
 • Föreslagen utdelning per aktie 4,50 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 januari 2020 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 21 januari 2020

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 542 kB)