Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Summerill Tube Corporation

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det privatägda Summerill Tube Corporation, med huvudkontor i Pennsylvania, USA. Summerill Tube Corporation tillverkar avancerade rör och har sedan 1892 levererat sömlösa och svetsade rör, både rostfria och nickellegerade, till krävande industrier såsom flyg, transport och kemi.

Jag är nöjd med förvärvet av Summerill då det ökar vår närvaro i USA och möjliggör en lönsam tillväxt, säger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology.

Summerill Tube Corporation kommer att vara en del av affärsenheten Specialized inom divisionen Tube.

Det här passar oss mycket bra eftersom förmågan att producera och sälja rostfria och nickelbaserade rör på den amerikanska marknaden är ett prioriterat område för oss. Det möjliggör ytterligare tillväxt på en attraktiv marknad, säger Michael Andersson, chef för divisionen Tube inom Sandvik Materials Technology.

Under 2018 hade Summerill Tube Corporation intäkter om cirka 100 miljoner kronor och 45 anställda.

Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären har begränsad effekt på Sandviks vinst per aktie från start. Transaktionen förväntas slutföras i början av januari 2020 efter godkännande av berörda myndigheter.

Stockholm, 20 december 2019

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.