Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Sandvik Drilling and Completions

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), det vill säga den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare privatägda Nixon Energy Investments. Sandvik kommer att kvarstå som minoritetsägare med 30 % av bolaget och ha en plats i styrelsen.

I linje med vår strategi fortsätter vi att fokusera Sandviks affärsportfölj till våra kärnområden. Medan Sandvik behåller den gruvrelaterade delen av Drilling and Completions, får den olje- och gasrelaterade verksamheten full uppmärksamhet från sin nya ägare för att understödja lönsam tillväxt, säger Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren.

Inom olje- och gasindustrin är Sandvik Drilling and Completions en global leverantör av lösningar för prospektering och utbyggnad av olje- och gasfyndigheter, med fokus på borrkronor och så kallade downhole-produkter.

Bidraget till Sandviks vinst per aktie från det planerade minoritetsägarskapet, redovisat som intressebolag, hade varit begränsat baserat på den senaste 12-månadersperioden som slutade i september 2019.

Förvärvspriset på andelen om 70 % för den del av Sandvik Drilling and Completions som är relaterat till olje- och gasindustrin, och som Sandvik avyttrar är 900 miljoner kronor (USDM 90), på kontant och skuldfri bas, medförande ett totalt värde på verksamheten om 1 250 miljoner kronor (USDM 130), så kallat ’enterprise value’. Sandviks kassaflöde påverkas positivt med cirka 700 miljoner kronor (USDM 70) vid slutförande av avyttringen, efter förväntade transaktionskostnader. Sandvik Drilling and Completions kommer fortsatt att vara en del av Sandvik Mining and Rock Technologys finansiella rapportering till dess att transaktionen avslutas, vilket förväntas ske under första kvartalet 2020, efter godkännande av berörda myndigheter. Transaktionen utlöser en nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar till ett uppskattat belopp om 3 900 miljoner kronor (USDM 400), vilket kommer att redovisas i Sandviks rapport för det fjärde kvartalet.

Sandvik Mining and Rock Technologys rapporterade siffor, samt proforma siffror, baserat på den senaste 12-månadersperioden som slutade i september 2019:

SMRT efter avyttringen SMRT före avyttringen
Orderingång, MSEK 44 682 46 677
Intäkter, MSEK 43 834 45 829
Justerat rörelseresultat, MSEK 8 540 8 478
Justerad rörelsemarginal, % 19,5 18,5

Stockholm, 28 oktober 2019

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.