Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 992 miljoner kronor
 • Intäkter 25 163 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 996 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,9 %
 • Justerat rörelseresultat 4 617 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,3 %
 • Resultat före skatt 2 798 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 419 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,65 kronor
 • Operativt kassaflöde 6 306 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 5 miljoner kronor
 • Intäkter 25 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -33 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 997 miljoner kronor
 • Intäkter 25 188 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 963 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,8 %
 • Justerat rörelseresultat 4 584 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,2 %
 • Resultat före skatt 2 765 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 386 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,63 kronor
 • Operativt kassaflöde 6 319 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 18 oktober 2019 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 18 oktober 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.7 MB)