Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 992 miljoner kronor
 • Intäkter 25 163 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 996 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,9 %
 • Justerat rörelseresultat 4 617 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,3 %
 • Resultat före skatt 2 798 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 419 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,65 kronor
 • Operativt kassaflöde 6 306 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 5 miljoner kronor
 • Intäkter 25 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -33 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 997 miljoner kronor
 • Intäkter 25 188 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 963 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,8 %
 • Justerat rörelseresultat 4 584 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,2 %
 • Resultat före skatt 2 765 miljoner kronor
 • Justerat resultat före skatt 4 386 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,63 kronor
 • Operativt kassaflöde 6 319 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 18 oktober 2019 kl.13.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 18 oktober 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 1.7 MB)