Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ”walk the talk”

Sandvik fick toppresultatet i en hållbarhetsrapport som presenterades igår av Misum, Handelshögskolan i Stockholm. Vi pratar inte bara om hållbarhet, vi får också saker gjorda.

Rapporten "Walking the Talk?" 2019 analyserar hållbarhetskommunikation från Sveriges största noterade företag: vad de säger att de kommer att göra och vad de säger att de har gjort i sitt hållbarhetsarbete. Misums tredje rapport (de tidigare presenterades i 2015 och 2017) visar att det fortfarande är mer prat än verkstad när det gäller hållbarhet men det visar också att företag har flyttat hållbarhet högre upp på den strategiska agendan.

Misum undersökte "talk" och "walk" från totalt 95 företag. De två poängen kombinerades sedan till en total poäng. Sandvik fick 17 i "talk" och 15 i "walk" och totalt 32 (max 40). Det placerar Sandvik i en topposition tillsammans med andra "Talking Walkers" (se diagram nedan). Den högsta poängen uppnåddes av BillerudKorsnäs (37).

– Att kommunicera mål som är mätbara avseende tid och omfattning, liksom att rapportera framsteg för dessa mål, påverkar vårt förtroende för ett företags hållbarhetsarbete. Genom att kommunicera mål och framsteg kan externa intressenter utvär–dera ett företags hållbarhetsarbete utifrån annat bara den generella bilden, säger Lin Lerpold, associate professor och ansvarig för rapporten.

Sandvik är ett av företagen som fått toppresultat i hållbarhetsrapporten "Walking the Talk?".

Läs rapporten(PDF-dokument, 930 kB)