Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 26 031 miljoner kronor
 • Intäkter 26 467 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 078 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 19,2 %
 • Justerat rörelseresultat 4 968 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,8 %
 • Resultat före skatt 4 692 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,88 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 732 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 27 miljoner kronor
 • Intäkter 100 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -67 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 26 058 miljoner kronor
 • Intäkter 26 567 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 012 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,9 %
 • Justerat rörelseresultat 4 901 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,4 %
 • Vinst per aktie 2,83 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 681 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2019 kl.14.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 17 juli 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 787 kB)