Delårsrapport andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 26 031 miljoner kronor
 • Intäkter 26 467 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 078 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 19,2 %
 • Justerat rörelseresultat 4 968 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,8 %
 • Resultat före skatt 4 692 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,88 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 732 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 27 miljoner kronor
 • Intäkter 100 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -67 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 26 058 miljoner kronor
 • Intäkter 26 567 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 012 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,9 %
 • Justerat rörelseresultat 4 901 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,4 %
 • Vinst per aktie 2,83 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 681 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2019 kl.14.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 17 juli 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 cirka kl. 11.30.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 787 kB)