Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik nyttjar den starka balansräkningen för att minska skuldsättningen

Under det andra kvartalet har Sandvik nyttjat sin starka kassaposition för inlösen av ’US private placement notes’ samt bilaterala lån till det sammanlagda värdet av 5 100 miljoner kronor. Nettokostnaden för inlösen uppgår till -200 miljoner kronor. Följaktligen kommer finansnettot i det andra kvartalet att uppgå till cirka -450 miljoner kronor.

Finansnettot för helåret 2019 uppskattas till cirka 1 miljard kronor, i enlighet med tidigare vägledning, då det kvartalsmässiga räntenettot minskar från och med det tredje kvartalet 2019 till följd av den lägre skuldnivån.

Ytterligare detaljer kommer att finnas tillgängliga i rapporten för det andra kvartalet, kl. 11.30 den 17 juli 2019.

Stockholm, 27 juni 2019

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.