Delårsrapport första kvartalet 2019

Första kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 27 873 miljoner kronor
 • Intäkter 25 025 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 567 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,3 %
 • Resultat före skatt 4 189 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,50 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 897 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 39 miljoner kronor
 • Intäkter 155 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -43 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 27 912 miljoner kronor
 • Intäkter 25 180 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 524 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,0 %
 • Vinst per aktie 2,47 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 840 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 18 april 2019 kl.12.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 18 april 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 cirka kl. 11.00.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 793 kB)