Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2019

Första kvartalet 2019

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 27 873 miljoner kronor
 • Intäkter 25 025 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 567 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,3 %
 • Resultat före skatt 4 189 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,50 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 897 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 39 miljoner kronor
 • Intäkter 155 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -43 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 27 912 miljoner kronor
 • Intäkter 25 180 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 524 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,0 %
 • Vinst per aktie 2,47 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 840 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac).

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 18 april 2019 kl.12.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 18 april 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 cirka kl. 11.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 793 kB)