Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovisning 2018

Sandvik AB:s årsredovisning 2018 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats www.annualreport.sandvik/se.

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen kan beställas på home.sandvik.

Stockholm den 15 mars 2019
Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019 kl 10:00.

För ytterligare information kontakta Martin Blomgren, Presschef, Sandvik AB, tel. +46 705 77 0549, email: martin.blomgren@sandvik.com, eller Ann-Sofie Nordh, chef för investerar-relationer, Sandvik AB,
tel. 08 456 1494, email: ann-sofie.nordh@sandvik.com

Pressmeddelande: Sandvik AB Årsredovisning 2018 (PDF)