Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik i Sustainability Yearbook 2019

Sandvik har kvalificerat sig för inkludering i SAM Sustainability Yearbook 2019, ett bevis på vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. För att ingå i årsboken måste företagen tillhöra de bästa 15 procenten av sin bransch och måste uppnå en poäng om minst 30 procent av branschens bästa företag.

Sedan 2004 har Sustainability Yearbook redovisat hur världens största företag inom respektive bransch presterar inom hållbarhet, vilket bestäms av deras poäng i RobecoSAMs årliga Corporate Sustainability Assessment (CSA).

– Vi gratulerar Sandvik till en plats i Sustainability Yearbook 2019, en redovisning av världens mest framgångsrika företag branschvis när det gäller ekonomiskt materiella ESG-mätvärden (Environment, Social, Governance). Årsboken lanserades i år under SAM-varumärket och allmänheten har bättre tillgång till data från undersökningen för alla företag. Den fortsätter att vara en mycket trovärdig källa till insikter om hållbarhet, säger Daniel Wild, PhD och koncernchef för RobecoSAM.