Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB – Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB. Stämman kommer att hållas den 29 april 2019 på Göransson Arena i Sandviken.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande.

Stockholm den 12 februari 2019

Sandvik AB