Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

World Economic Forum utnämner Sandvik Coromant-sajt till avancerad Industry 4.0-anläggning

World Economic Forum har utnämnt Sandvik Coromants produktionsanläggning i Gimo till en avancerad Industry 4.0-anläggning. Den har valts till ”lighthouse-anläggning”, vilket betyder att den använder ett stort antal Industry 4.0-teknologier i stor skala och att det mänskliga- och hållbarhetsperspektivet står i centrum för innovation.

Med utnämnandet lyfter World Economic Forum fram de företag som är bäst i världen på att använda Industry 4.0-teknik i modern produktion. En undersökning av fler än 1 000 tillverkande företag låg till grund för utmärkelsen, baserat på hur framgångsrika de varit i att använda Industry 4.0-teknik och visa på konkreta fördelar.

Enligt World Economic Forum thar Gimo-anläggningen "skapat en digital tråd genom sina produktionsprocesser som har ökat produktiviteten avsevärt. Ett exempel är den automatiska omkopplingen som gör det möjligt att ändra designmönster automatiskt, även under obemannade skift."

– Att Gimo utnämnts till ett ”lighthouse” bevisar inte bara vår höga prestanda och starka konkurrenskraft, utan även att vi sätter hållbarhet i centrum för innovation, säger Nadine Crauwels, chef för Sandvik Coromant.

Öppnar dörrar för kunskapsdelning

World Economic Forum har för avsikt att bygga ett nätverk av tlllverkande företag som investerar i avancerad teknik för att lösa problem i såväl utvecklade ekonomier som tillväxtekonomier.

Tidigare undersökningar från World Economic Forum visar att över 70 procent av företag som investerar i tekniker som big data, artificiell intelligens eller 3D-printing inte förmår att ta projekten bortom pilotfasen. För att bidra till kunskap och användande av nya tekniker öppnar Sandvik Coromant och de övriga företagen i nätverket sina dörrar och delar med sig av sin kunskap till andra tillverkningsföretag.

Läs pressmeddelande från World Economic Forum