Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 627 miljoner kronor
 • Intäkter 25 968 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 170 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 16,1 %
 • Justerat rörelseresultat 4 700 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,1 %
 • Resultat före skatt 4 034 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,27 kronor
 • Operativt kassaflöde 6 044 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång -3 miljoner kronor
 • Intäkter 102 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -262 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 624 miljoner kronor
 • Intäkter 26 070 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 909 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,0 %
 • Justerat rörelseresultat 4 438 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,0 %
 • Vinst per aktie 2,07 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 912 miljoner kronor
 • Föreslagen utdelning per aktie 4,25 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 21 januari 2019 kl.10.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investerare

Stockholm den 21 januari 2019

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 1.1 MB)