Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vi ger en hjälpande hand till vår granne

När ett regnoväder ödelade en lokal skola på landsbygden i Ghana ryckte Sandvik ut för att hjälpa till.

Ghana School
Reconstruction of the school building will help students focus on learning again.

Två mil söder om Ghanas näst största stad Kumasi ligger bondbyn Payaki och Pakyi School No. 1. Eleverna som går här drömmer om att bli läkare, piloter och ingenjörer. Lärarna betonar ofta hur viktigt det är att ta studierna på allvar – utbildning är nyckeln till en framtida karriär och ett bättre liv.

Tyvärr har studiemiljön inte varit den bästa sedan regnovädret i december 2014, då klassrummen i den skola där 900 elever går ödelades nästan helt.

Lärarinnan Hannah Amankwah har tydliga minnesbilder av den ödesdigra fredagen.

– Skolan hade stängt, så alla var hemma. Nästa morgon hade delar av byggnaden helt raserats.

När det regnade fick man ställa in lektionerna

Under veckorna som följde fick lärarna improvisera för att överhuvudtaget kunna bedriva någon undervisning. Låg- och mellanstadieklasser slogs ihop och man fick trängas i de klassrum som hade klarat sig från stormens förödelse.

– Det var jobbigt för både elever och lärare. Barnen blev lätt distraherade, berättar Jacob Anane, skolans rektor.

De yngre barnen fick ha undervisning inomhus medan man ordnade provisoriska klassrum utomhus under träden för de äldre eleverna. När det regnade fick man ställa in lektionerna.

Ghana SchoolEleverna på Pakyi School No. 1 drömmer om att bli läkare, piloter och ingenjörer.

– Det var inget vidare att behöva sitta under ett träd och plugga, säger Janet Appiah, en elev som hoppas kunna utbilda sig till sjuksköterska.

Skolledningen och lokala ledare i Payaki gjorde upprepade försök att få ekonomiskt stöd till en återuppbyggnad från den statliga skolmyndigheten i Ghana, men när de visade sig sakna resurser vände man sig istället till Sandvik för att be om hjälp.

2013 öppnade Sandvik ett servicecenter och ett varulager för sin verksamhet i Västafrika bara några minuters bilfärd från skolan. Samma storm som ödelade skolan drabbade även Sandviks anläggning hårt – bland annat blåste hela taket på servicecentret bort.

När Sandvik var klar med återuppbyggnaden av sin egen anläggning besökte Nuhu Salifu, försäljningschef för Västafrika, skolan och blev illa berörd av det han såg.

Vår ambition är att ha en positiv påverkan på lokalsamhället.

– Oavsett var vi bedriver vår verksamhet så har vi ambitionen att ha en positiv påverkan på lokalsamhället, säger Nuhu Salifu.

Efter klartecken från högsta ledningen kunde de lokala Sandvik-representanterna finansiera en ny skolbyggnad med sex klassrum. Därefter fördes samtal med lokala opinionsledare, hövdingar och andra traditionella makthavare innan man kunde ansöka om bygglov och inleda bygget 2017.

Man vinnlade sig också om att använda lokala resurser och byggde därför delar av taket av återvunna träpallar och containrar som använts för att frakta reservdelar och utrustning till och från Sandvik.

I början av 2018, femtio år efter att skolan startades, kunde Sandvik inviga den nya skolbyggnaden.

– Vi är mycket tacksamma för den nya skolbyggnaden. Nu kan vi äntligen fokusera på skolarbetet igen, säger Janet Appiah.