Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik utvärderar ytterligare konsolidering av produktionsstrukturen

Sandvik Machining Solutions utvärderar ytterligare effektiviseringsåtgärder med en möjlig stängning av produktionsenheten i Fondettes, Frankrike, och därmed en flytt av de producerade volymerna till andra enheter inom Sandvik Machining Solutions. Den planerade åtgärden skulle generera besparingar till en årstakt om cirka 100 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 skulle komma att påverkas av jämförelsestörande poster om cirka -450 miljoner kronor, av vilket cirka -400 miljoner kronor är kassaflödespåverkande.

Stockholm, 13 november 2018

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

Sandvik utvärderar ytterligare konsolidering av produktionsstrukturen (PDF)