Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

FN:s mål skapar nya möjligheter

FN:s Globala mål för hållbar utveckling rör allt från folkhälsa till miljöarbete, infrastruktur och jämställdhet. Målen påverkar hur många företag, inklusive Sandvik, gör affärer.

The sustainable development goals (SDGs) – exposed on the UN building in New York – were set in motion by the United Nations’ 193 member states in 2015.

De Globala målen för hållbar utveckling antogs 2015 av Förenta Nationernas 193 medlemsstater och samtliga 17 mål ska ha uppnåtts till 2030. Alla medlemsländer jobbar nu vidare med målen på egen hand men världens regeringar måste få hjälp från resten av samhället i detta arbete.

– Det här är en gemensam agenda – alla måste vara med och bidra. När näringsliv, icke-statliga organisationer, myndigheter och universitet samarbetar får man betydligt mer kreativa och innovativa lösningar på de utmaningar som vi står inför, säger Stella Pfisterer, forskare på Partnerships Resource Centre, Rotterdam School of Management vid Erasmus University.

StellaNär näringsliv, icke-statliga organisationer, myndigheter och universitet samarbetar får man betydligt mer kreativa och innovativa lösningar, säger Stella Pfisterer, forskare på Rotterdam School of Management.

Sandviks engagemang i Förenta Nationernas Globala mål för hållbar utveckling inleddes redan innan målen antogs. År 2013 spelade företaget en roll i framtagandet av målen, då man som ett av ett tjugotal svenska företag blev inbjudna av biståndsorganet Sida till att delta i ett nätverk med tre forskningsorganisationer.

Som ett globalt företag ställer sig Sandvik självklart bakom FN:s Globala mål. Hållbar utveckling är relevant för Sandvik också ur en rent affärsmässig synvinkel, till exempel genom att visa kunderna hur de minskar sin klimatpåverkan genom att använda Sandviks produkter och tjänster. Med en mer utvecklad marknad minskar också affärsrisker som exempelvis korruption.

Sandvik har anpassat sina egna hållbarhetsmål efter de Globala målen i FN:s Agenda 2030 och ser dem som ett värdefullt komplement. Sandvik står bakom samtliga 17 mål, men har valt att fokusera på sju delmål som har en direkt påverkan på företagets kärnverksamhet och affärsstrategi.

Exempel på hur Sandvik bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Elektrifierad gruvutrustning

Sandvik DD422iE är en elektrisk borrigg som sänker produktionskostnaderna och minskar miljöpåverkan. Tack vare det inbyggda batteriet ger Sandvik DD422iE inte från sig några utsläpp alls vid manövrering mellan gruvorterna. Detta har en positiv effekt på gruvarbetarnas hälsa och säkerhet vid arbete under jord.

Den gröna fabriken

Sandviks anläggning i Gimo är världens största fabrik för verktygstillverkning. Genom en fjärrvärmeinvestering kommer fabriken att bli oberoende av eldningsolja och uppnå en nästintill koldioxidneutral produktion. Fabriken var också tidig med att ta till vara överskottsvärmen från produktionen och en ny klimatanläggning återvinner 90 procent av värmen som alstras i samband med sintringsprocessen.

Kyla är hett

Kompressorer i kylar, frysar och luftkonditioneringar står för en stor del av hushållens elförbrukning. Sandviks specialdesignade ventilstål bidrar till energieffektiva konstruktioner.

Celler som ger kraft

Sandvik spelar en central roll i utvecklingen av nya fossilfria sätt att utvinna energi. Specialbelagda rakbladstunna stålband, som klarar den tuffa miljön i högeffektiva bränsleceller, efterfrågas inom såväl transport- som elektronik- och kraftindustrin.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.