Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet 2018

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 192 miljoner kronor
 • Intäkter 24 283 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 205 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 21,4 %
 • Justerat rörelseresultat 4 587 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,9%
 • Resultat före skatt 5 065 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 3,14 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 399 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 16 miljoner kronor
 • Intäkter 155 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -158 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 209 miljoner kronor
 • Intäkter 24 438 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 047 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 20,7 %
 • Justerat rörelseresultat 4 429 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,1%
 • Vinst per aktie 3,01 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 328 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober 2018 kl.13:30. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 23 oktober 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 cirka kl. 12.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 29 MB)