Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Aktiva insatser som stödjer FN:s hållbarhetsmål

Sandvik arbetar aktivt med Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling. För att understryka betydelsen av arbetet har vi, i samarbete med FN och nyhetsbyrån Reuters producerat en ny film som visar hur vi bidrar till hållbarhetsmålen.

Sandvik har en holistisk syn på hållbarhet som omfattar såväl vårt erbjudande som vår produktion. Nya, hållbara lösningar som överträffar kundernas förväntningar tillsammans med en ansvarsfull produktion är avgörande faktorer för vår framgång. Att sträva efter att uppfylla hållbarhetsmålen och att finna nya affärsmöjligheter går med andra ord hand i hand.

Sandvik har valt ut sju av målen som särskilt relevanta för vår verksamhet. Två av dem - nummer 9, Hållbar innovation, och nummer 12, Hållbar produktion - lyfts fram i den nya filmen där vd Björn Rosengren medverkar tillsammans med Pat Murphy, chef för produktområde Rock Drills & Technologies samt ordförande för Sandviks Scientific Councel och Ulrika Wedberg, chef för Wolfram Bergbau und Hütten som förser Sandvik med wolfram-baserat metallpulver.