Sandvik högt rankat inom hållbarhet

Sandvik har på nytt tagits med i det prestigefyllda hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. Ett index där de 10 procent mest hållbara företagen i respektive bransch inkluderas.

Sandvik fortsätter att få höga poäng i Dow Jones Sustainability Index med en procentuell ranking om 92, vilket betyder att vi presterar bättre än 92 procent av de andra bedömda företagen i vår industri.

Logotype Member of Dow Jones Sustainability indices

– Hållbarhet är en naturlig och integrerad del av vår affärsstrategi. Det gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att skapa säkrare processer och att bli mer effektiva och produktiva, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef vid Sandvik.

Om Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det gör en bedömning av världens 4 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex. Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

Läs mer om DJSI på webbplatsen spglobal.com