Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik högt rankat inom hållbarhet

Sandvik har på nytt tagits med i det prestigefyllda hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. Ett index där de 10 procent mest hållbara företagen i respektive bransch inkluderas.

Sandvik fortsätter att få höga poäng i Dow Jones Sustainability Index med en procentuell ranking om 92, vilket betyder att vi presterar bättre än 92 procent av de andra bedömda företagen i vår industri.

Logotype Member of Dow Jones Sustainability indices

– Hållbarhet är en naturlig och integrerad del av vår affärsstrategi. Det gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att skapa säkrare processer och att bli mer effektiva och produktiva, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef vid Sandvik.