Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik åter ett av världens mest hållbara företag

Sandvik fortsätter att ingå i det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good efter halvårsöversynen 2018. Indexet mäter hur företag över hela världen presterar inom miljöområdet, socialt ansvar och bolagsstyrning. Sandvik har ingått i indexet 14 år i rad.

– En hållbar affärsstrategi och affärsmodell är avgörande för framgångsrika företag, säger Christina Båge-Friborg, Sandviks hållbarhetschef. Vi är mycket stolta över att återigen inkluderas i FTSE4Good, inte enbart för att det är ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex utan även då hållbarhetsarbetet är så avgörande för affären.

Om FTSE4GoodFTSE4Good_250x.png

Indexserien FTSE4Good lanserades 2001 som ett verktyg för bedömningar för hållbarhetsinvesterare. Syftet är att identifiera företag som uppfyller globala hållbarhetskrav. FTSE Russel utvärderar företagen baserat på publik hållbarhetsinformation och bedömer mer än 300 indikatorer:

  • Miljö: Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, biologisk mångfald, och leverantörskedjan
  • Socialt: Arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, hälsa och säkerhet, kundansvar och leverantörskedjan
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, antikorruptionsarbete och transparens i skattefrågor

Läs mer om indexet på FTSE:s webbplats