Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför avyttringen av Hyperion

Sandvik har, i linje med tidigare kommunikation den 8 december 2017, slutfört avyttringen av Hyperion till USA-noterade investmentbolaget KKR till ett pris om 4 miljarder kronor på skuldfri basis. Från och med den 2 juli dekonsolideras Hyperion ur Sandviks finansiella rapportering och en reavinst om cirka 1 miljard kronor bokas i Sandviks resultat. I och med transaktionen har alla tillgångar inom Other Operations avyttrats.

Stockholm, 2 juli 2018

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08-456 1494 eller Jessica Alm, kommunikationsdirektör, tel. 08-456 1288.

Sandvik slutför avyttringen av Hyperion (PDF)