Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik i prestigefyllt projekt med CERN

Sandvik har fått en order från CERN, Europeiska organisationen för kärnforskning. Med hjälp av partikelacceleratorer försöker forskare vid CERN förstå hur universum en gång skapades och dess grundläggande strukturer.

The Globe of Science and Innovation represents the Earth. Photo: CERN

CERN i Schweiz anses vara världens ledande laboratorium för partikelfysikforskning. Forskarna använder acceleratorer där partiklar kolliderar med ljusets hastighet.
En del av Large Hadron Collider. Foto: CERN

Large Hadron Collider (LHC) är världens största och mest kraftfulla partikelacceleratoranläggning. I en pågående uppgradering av LHC kommer material från Sandvik att användas för att hålla partikelstrålen på plats i acceleratorn. Projektet är CERN:s mest omfattande under det kommande årtiondet, och innebär en investering på nära 1 miljard euro.

"Sandvik utvecklar en ny avancerad rostfri stålkvalitet, varav 475 ton levereras till CERN. Det här är en prestigefylld order som verkligen visar värdet av Sandviks materialkunnande", säger Björn Mogard, global produktchef inom Sandvik.

Det första materialet levereras till CERN i slutet av detta år.