Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Andra kvartalet 2018

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 27 201 miljoner kronor
 • Intäkter 26 136 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 5 043 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 19,3 %
 • Justerat rörelseresultat 5 067 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 19.4%
 • Resultat före skatt 4 777 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,81 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 179 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 0 miljoner kronor
 • Intäkter 298 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -111 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 27 201 miljoner kronor
 • Intäkter 26 434 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 932 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,7 %
 • Justerat rörelseresultat 4 956 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 18,7%
 • Vinst per aktie 2,72 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 039 miljoner kronor

Utvärdering av verksamhetsportföljen – Sandvik Drilling and Completions

Sandvik genomför en strategisk utvärdering av Sandvik Drilling and Completions (Varel). Verksamheten som utvärderas är relaterad till olje- och gasindustrin och representerar cirka 70 % av de totala intäkterna om cirka 2 miljarder kronor som Sandvik Drilling and Completions genererade under 2017. De resterande cirka 30 %, som tillverkar och servar applikationsspecifika rullborrkronor till primärt gruvindustrin, omfattas inte av utvärderingen och är fortsatt en kärnverksamhet inom Sandvik Mining and Rock Technology.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2018 kl.13:30. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 17 juli 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 cirka kl. 12.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 607 kB)