Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Skolhjälp i Indien

Att gå i skolan är den bästa start i livet man kan få. Med hjälp av volontärer och medarbetare ser Sandvik i Indien till att fler barn får den möjligheten.

The Sandvik School on Wheels program complements the Every Child Counts campaign by providing education in sites where there is no school.

"Every Child Counts" (Varje barn räknas) är ett paraplykoncept som används av både UNICEF och lokala organisationer runt om i världen med det gemensamma målet att förbättra villkoren för världens barn. Konceptet stöttar bland annat mål nummer fyra av Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) som handlar om att ge tillgång till en inkluderande, kostnadsfri och likvärdig grundutbildning av god kvalitet.

Payal Balu Lokhande attended the School on Wheels in 2015-16. She is currently continuing her education in the 7th standard form.Payal Balu Lokhande deltog i School on Wheels 2015–2016. Hon går fortfarande i skolan, nu i sjunde klass.För att hjälpa till att nå detta mål startade Sandvik i Indien initiativet Sandvik Every Child Counts, i samarbete med frivilligorganisationen Door Step School. Projektet syftar till att barn från sämre lottade familjer ska gå i grundskolan och förhindra att de används i barnarbete.

– Initiativet involverar både Sandvik-medarbetare och externa volontärer och når ut till barn från familjer som befinner sig i utkanten av samhället, såsom skräpsamlare, gatuförsäljare, hemlösa och gästarbetare. Vårt mål är att uppmuntra föräldrar att utbilda sina barn och förhindra att de hamnar i barnarbetsfällan, säger Saharsh David, ansvarig för CSR (Corporate Social Responsibility) inom Sandvik i Indien.

En mobil lösning

Sandviks indiska huvudkontor ligger i Pune, en av de ekonomiskt snabbast växande städerna i landet, vilket lett till att en strid ström av gästarbetare från hela landet, på jakt efter nya möjligheter, letar sig till staden.

Sandviks initiativ "Varje barn räknas" syftar till att fler barn från fattigare områden i Indien ska få möjlighet att gå i grundskolan.

Eftersom de inflyttade familjerna ofta bor i tillfälliga läger och deras barn kan ha långt tillnärmaste skola erbjuder Sandvik också en mobil lösning.

– Sandviks rullande skolor (School on Wheels) kompletterar kampanjen "Varje barn räknas" genom att erbjuda utbildning på platser där det inte finns någon skola. Skolan är en renoverad buss med skolmaterial och personal som håller i lektionerna på de olika platserna, säger Saharsh David.

Sandviks initiativ lägger särskild vikt vid att fler flickor skrivs in i grundskolan. Läs- och skrivkunnigheten är generellt sett lägre bland flickor än pojkar i Indien. Flickor som kommer från en fattig miljö och saknar utbildning löper dessutom större risk att bli bortgifta i tidig ålder.

Föräldrar måste övertygas om fördelarna med utbilding

År 2009 antog det indiska parlamentet ett lagförslag om att tillhandahålla allmän, fri och obligatorisk skolgång för alla barn mellan 6 och 14 år.

– Att anta ett lagförslag är enkelt. Det viktiga är att göra föräldrar, särskilt på landsbygden, medvetna om fördelarna med utbildning och att övertyga dem om vikten av att låta sina barn gå i skolan. Förändringen måste ske lokalt, och även göra de som styr ansvarsskyldiga, menar Thomas Chandy, chef för Rädda Barnen i Indien.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.