Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Höjda utsikter för Sandviks kreditbetyg

S&P Global Ratings höjde den 18 april sina utsikter för Sandvik från stabila till positiva. Samtidigt upprepades kreditbetyget BBB+.

De positiva utsikterna indikerar att S&P Global Ratings kan höja kreditbetyget om Sandvik bibehåller en stark skuldsättningsgrad de kommande åren.

S&P Global argumenterar för att en stark operationell utveckling samt medel från avyttringar som används till fortsatt skuldminskning kommer att fortsätta förbättra och skydda skuldsättningen under 2018.

Sandvik AB Outlook Revised To Positive On Strong Credit Ratios(PDF-dokument, 312 kB)